Vår sekretesspolicy, Nerja Apartment Rentals 

Vår sekretesspolicy, Nerja Apartment Rentals
Vår sekretesspolicy

Vi använder reklam från tredje part för att hjälpa besökare på vår webbplats.
Dessa företag kan använda information (inte namn, adress, e-postadress eller telefonnummer) om ditt besök på denna eller andra webbplatser för att kunne ge reklam om produkter eller tjänster av intresse för dig. Vill du ha mer information om detta tillvägagångssätt och dina möjligheter att avstå information från dessa företag klicka här http://www.google.com/privacy_ads.html

“Nerja Apartment Rentals” begär inte personliga uppgifter av besökare för tillgång till våra webbplatser.

“Nerja Apartment Rentals” samlar in personlig information (inklusive, men inte begränsat till, namn, adress, e-postadress eller telefonnummer) av våra besökare endast på frivillig basis. Du blir även tillfrågad om dina önskemål avseende din semester så att vi kan ge dig rätt information och för inga andra ändamål.

Du har full kontroll över den personliga information du har uppgivit  till “Nerja Apartment Rentals”. Du kan:

1. Begära en kopia av din personliga information
2. Begära att dina personliga uppgifter blir rättade eller uppdaterade
3. Begära att vi tar bort dina personliga uppgifter

På webbplatser som tillhör “Nerja Apartment Rentals” kan du uttrycka din åsikt, prenumerera på nyhetsbrev och särskilda erbjudanden. För att delta behövs viss information om dig.

Vi tar din sekretess på allvar. Vi säljer eller uppger aldrig din e-postadress till annan part. Din e-postadress används bara för att informera om särskilda erbjudanden eller annan information av intresse för dig.

Vi tillåter aldrig annonsering i någon form från andra organisationer på våra webbplatser utom i de fall vi själva placerat annonserna där.
Du får mail med annonser om du själv valt det och då endast om de ämnen du själv valt. Du kan alltid avsäga dig mer e-post. 

“Nerja Apartment Rentals” sänder inte annonser eller information med e-post från andra organisationer eller företag.

“Nerja Apartment Rentals” kan vid enstaka tillfälle be besökare att fylla i ett frågeformulär angående intressen, behov och åsikter. Dessa undersökningar hjälper oss att tillhandahålla service och produkter som efterfrågas av våra kunder. Deltagande i dessa undersökningar är helt frivillig.

Statistiska data

“Nerja Apartment Rentals” kan samla in uppgifter om hur du surfar (som t ex din webbläsare, ditt operativsystem, vilka sidor du besökt osv) och använda cookies när du besöker våra webbsidor. Till exempel: när du besöker någon av våra webbsidor kommer vår server att automatiskt registrera information av opersonlig karaktär som vilken tid du besökte vår webbplats, vilka sidor du tittade på, vilken annan webbplats du eventuellt kom från, vilken webbläsare du använder (t ex Netscape, Internet Explorer), vilket operativsystem du har (t ex Windows 95, Mac OS) och domännamn och adress till din internetleverantör (t ex Telia).

Varken våra cookies eller våra insamlade uppgifter innehåller någon personlig information som t ex ditt namn eller din e-postadress.

“Nerja Apartment Rentals” använder insamlade uppgifter (som t ex din webbläsare, ditt operativsystem, vilka sidor du besökt) för att förbättra vår webbplats, för att se vilka sidor som är mest populära och för andra administrativa ändamål. Dock kan uppgifter, om så anses nödvändigt, användas för att identifiera de som försöker hacka sig in på eller förstöra vår webbplats. Vi kan komma att dela med oss av insamlad information till myndigheter eller polis om vi tror oss ha bevis för brott mot lag för skydd av datasäkerhet eller annan liknande lagstiftning.

“Nerja Apartment Rentals” förbehåller sig rätten att vidarebefordra information om myndigheter så kräver.

Den information vi samlat in lagras i våra databaser med varierande geografisk belägenhet inklusive Förenta Staterna och Europeiska Unionen.

“Nerja Apartment Rentals” respekterar all nationell och internationell lagstiftning avseende barnsekretess. Vi samlar inte in uppgifter som avser barn.

“Nerja Apartment Rentals” förbinder sig att lagra alla uppgifter du delgivit oss på ett säkert sätt och vidta rimliga åtgärder för att skydda personlig information från förlust, missbruk eller förändring. Ingen utomstående part har tillgång till din personlig information annat än i de fall du givit oss skriftigt tillstånd.

Vi samlar inte in uppgifter om kontokort.

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser. “Nerja Apartment Rentals” tar inte ansvar för dessa platsers sekretesspolicy eller innehåll. Vi rekommenderar att du noggrant läser varje webbplats sekretesspolicy.

“Nerja Apartment Rentals” svarar gärna på frågor. Skriv på ditt eget språk när du kontaktar oss på [email protected] eller använder den möjlighet att sända e-post som finns på vår kontaktsida på denna webbplats.

Genom att använda denna webbplats eller någon annan webbplats som tillhör “Nerja Apartment Rentals” accepterar du denna sekretesspolicy och andra villkor som framgår av denna webbplats. Om du inte godtar något av dessa villkor ber vi dig att inte använda denna webbplats eller uppge några som helst personliga uppgifter. Denna klausul gäller inte i Europeiska Unionens medlemsstater.

September 2019Nerja
   Apartment 
Rentals.com
hemöversiktnerja med omgivningarkontakta ossom osskartalägenheter till salu

© NerjaApartmentRentals.com 2020. Lägenheter och hus att hyra för semesterbruk i Nerja på östra Costa del Sol i Spanien